Meghívó közmeghallgatásra

 

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

 2018. december 10-én (hétfő) 18.00 órakor

közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

Zalaszentmihály Jókai u. 3.

 Zalaszentmihály, 2018. november 26.

 

Dr. Koczpek Csaba sk.

        polgármester


Zalaszentmihály közmeghallgatás meghívó

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI/FENNMARADÁSI, LÉTESÍTÉSI ÉS MEGSZÜNTETÉSI JEGYZŐI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

I. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

·         A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (I. számú melléklet)

·         Adatlap (ásott vagy fúrt kút)

·         Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

 

II. Vízjogi létesítési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

·         A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (II. számú melléklet)

·         Kérelem mellékletét képező adatlap (ásott vagy fúrt kút)

·         Helyszínrajz

·         Fúrt kút esetében:

·         A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

III. Vízjogi megszüntetési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

·         A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem nyomtatvány (III. számú melléklet)

·         Helyszínrajz

·         Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

 

A kérelmek és az adatlapok word formátumban letölthetők a www.zalaszentmihaly.hu honlapról a letölthető dokumentumok közül. További információ kérhető a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatalban a 92/368-081  telefonszámon.

 

 

Szalai Mónika sk.

kirendeltség vezető


Kút fennmaradási engedélyezési eljárás mellékletek

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IRÁNTI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján felhívást teszek közzé.

 Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermeke bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét az önkormányzat felé

2018. április 15-éig jelezheti.

A bölcsődei ellátás iránti igénybejelentés módja:

-          Írásban

-          Zalaszentmihály Község Önkormányzata 8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór u. 3. címére,

-          postai úton, vagy személyesen történő leadás útján.

 

Zalaszentmihály, 2018. február 28.

 

                                                                                              Dr. Koczpek Csaba Zsolt

                                                                                                       polgármester 


Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény bejelentéséről

Zalaszentmihály önkormányzati képviselők listája

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
Sinkovics László alpolgármester
Dr. Schindlerné Balatoni Edit képviselő
Mészáros Márk képviselő
Németh Józsefné képviselő

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.