FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IRÁNTI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján felhívást teszek közzé.

 Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermeke bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét az önkormányzat felé

2018. április 15-éig jelezheti.

A bölcsődei ellátás iránti igénybejelentés módja az alábbi felhívásokban olvashatók: 


Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény bejelentéséről - Szentpéterúr Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény bejelentéséről - Zalaszentmihály Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény bejelentéséről - Pölöske

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IRÁNTI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján felhívást teszek közzé.

 Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermeke bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét az önkormányzat felé

2018. április 15-éig jelezheti.

A bölcsődei ellátás iránti igénybejelentés módja az alábbi felhívásokban olvashatók:


Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény bejelentéséről - Búcsúszentlászló Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény bejelentéséről - Nemesszentandrás Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény bejelentéséről - Nemessándorháza

Választási ügyelet

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) és az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egy választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendeletben (a továbbiakban: IM rendelet) foglalt feladatok végrehajtására a Helyi Választási Iroda működési rendjét a következőképpen határozom meg:

HVI működési rendje