Tájékoztatás az M76 gyorsforgalmi út vonatkozásában folyamatban lévő eljárásról

Iktatószám: Szp/534-7/2019.

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg – Fenékpuszta közötti szakasz vonatkozásában a NIF Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére, melyben kérte a fent nevezett szakaszra vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és a környezetvédelmi engedély megadását. Kérelméhez csatolta az elkészített környezeti hatástanulmány dokumentációt.

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a kérelmet és mellékletként megküldött, valamint a módosított dokumentációt a Kormányhivatal a honlapján, elektronikus úton az alábbi elérési helyen tette közzé:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-jogi-es-hatosagi-osztaly-hirdetmenye-pe-ktfo-2869-2019

(A környezetvédelmi hirdetmények menüpont a Kormányhivatal honlapján a hasznos linkek között érhető el) 

Tájékoztatom, hogy a fenti weboldalon lévő, ezen dokumentációk elektronikus formájába való betekintésre az Önkormányzati Hivatalban (8762 Szentpéterúr, Petőfi S. u. 1.) munkaidőben lehetőség van az érdeklődők számára.

A Pest Megyei Kormányhivatal M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg – Fenékpuszta közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárásáról szóló módosított Közleménye jelen hirdetmény mellékleteként olvasható. 

 Szentpéterúr, 2019.  május 22.

 

                                                                       Dr. Kiss Attila

                                                                                        jegyző


KÖZLEMÉNY kérelem módosításáról

Tájékoztatás az M76 gyorsforgalmi út vonatkozásában folyamatban lévő eljárásról

 

Iktatószám: Szp/534-2/2019.

 

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg – Fenékpuszta közötti szakasz vonatkozásában a NIF Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére, melyben kérte a fent nevezett szakaszra vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és a környezetvédelmi engedély megadását. Kérelméhez csatolta az elkészített környezeti hatástanulmány dokumentációt.

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a kérelmet és mellékletként megküldött dokumentációt a Kormányhivatal a honlapján, elektronikus úton az alábbi elérési helyen tette közzé:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek

(A környezetvédelmi hirdetmények menüpont a Kormányhivatal honlapján a hasznos linkek között érhető el) 

Tájékoztatom, hogy a fenti weboldalon lévő, ezen dokumentációk elektronikus formájába való betekintésre az Önkormányzati Hivatalban (8762 Szentpéterúr, Petőfi S. u. 1.) munkaidőben lehetőség van az érdeklődők számára.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg – Fenékpuszta közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárásáról szóló Közleménye jelen hirdetmény mellékleteként olvasható.                 

 

                                                         Dr. Kiss Attila

                                                             jegyző

 


KÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE

Meghívó közmeghallgatásra

Szentpéterúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. november 29-én (csütörtökön),

18.00 órai kezdettel 

lakossági fórumot és közmeghallgatást tart,

melyre tisztelettel meghívom.

 Helye: Művelődési Ház (Szentpéterúr, Kossuth Lajos u. 1.)

Szentpéterúr, 2018. november 23.

 

Pálfi József sk.

 polgármester


Szentpéterúr közmeghallgatás meghívó

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI/FENNMARADÁSI, LÉTESÍTÉSI ÉS MEGSZÜNTETÉSI JEGYZŐI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

I. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb

2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

·         A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (I. számú melléklet)

·         Adatlap (ásott vagy fúrt kút)

·         Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

 

II. Vízjogi létesítési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

·         A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (II. számú melléklet)

·         Kérelem mellékletét képező adatlap (ásott vagy fúrt kút)

·         Helyszínrajz

·         Fúrt kút esetében:

·         A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

III. Vízjogi megszüntetési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

·         A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem nyomtatvány (III. számú melléklet)

·         Helyszínrajz

·         Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

 

A kérelmek és az adatlapok word formátumban letölthetők a www.zalaszentmihaly.hu honlapról a letölthető dokumentumok közül. További információ kérhető a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatalban a 92/368-081  telefonszámon.

 

Szalai Mónika sk.

kirendeltség vezető


I.számú melléklet II. számú melléklet Adatlap (ásott vagy fúrt kút)

Szentpéterúr önkormányzati képviselők listája

Pálfi József polgármester
Lakatos István alpolgármester
Ácsné Horváth Judit képviselő
Biró Attila képviselő
Fábián Endre Balázs képviselő
Garai József képviselő
Pálfi László János képviselő

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.